Nr konta bankowego

ABC EDUKACJA s. c.
ul. Głogowska 23
45-315, Opole
Telefon : 77 44 16 700

ING Bank Śląski SA 53 1050 1504 1000 0090 6883 6221