Druki uzupełniające – biblioteczne

– Karta katalogowa książki
– Karta książki
– Karta czytelnika
– Rejestr ubytków biblioteki
– Załącznik do protokołu skontrum PU-B-162 (A4)
– Arkusz kontroli PU-B- 171 (A3)
– Rejestr przybytków B-121a (A4)
– Protokół komisji B-125
– Upomnienie B-173 (karton) A6
– Rewers wypożyczeń B-181 A6 bloczek 100k (A6)
– Karta biblioteczna PU-B-191 (karton) A7
– Karta biblioteczna PU-B-192 (karton) A7
– Karta akcesyjna dziennika PU-B-111 (karton) A6
– Karta akcesyjna tygodnika PU-B-112 (karton) A6
– Karta akcesyjna dwutygodnika PU-B-113 (karton) A6
– Karta akcesyjna miesięcznika PU-B-114 (karton) A6
– Karta akcesyjna dwumiesięcznika PU-B-115 (karton) A6
– Kontrola wypożyczeń PUB-180
– Kieszonka do karty czytelnika
– Kieszonka do karty książki