Świadectwo MEN-I/33/2

Świadectwo ukończenia dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży oraz słuchaczy szkoły policealnej dla drosłych.