Świadectwo MEN-I/27a-w/2

Świadectwo szkolne promocyjne dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum z wyróżnieniem