Świadectwo MEN-I/23a-w/2

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem