Dziennik Zajęć Dydaktyczno-Wyrównawczych

Dziennik Zajęć Dydaktyczno-Wyrównawczych przeznaczony do kompletnej rejestracji przebiegu zajęć wyrównawczych wraz z analizą postępów uczniów i ocenę ich efektywności.

Zawiera 32 strony, które umożliwiają:

odnotowanie danych osobowych,
wpisanie celów zajęć,
rejestrację przebiegu zajęć,
wpisanie wyników diagnozy wstępnej oraz umiejętności i wiadomości wymagających wyrównania,
rejestrację bieżących postępów uczniów,
wskazanie zaleceń do dalszej pracy,
kontaktów z rodzicami i osobami wspierającymi ucznia.

Format A4, 32 strony, okładka tekturowa, dziennik drutowany.
Wyd. Edulex