REJESTR WYJŚĆ GRUPOWYCH UCZNIÓW

Rejestr wyjść uczniów gwarantuje prawidłowe prowadzenie dokumentacji odpowiadającej nowym wymogom przedstawionym w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.