Świadectwo ukończenia gimnazjum MEN-I/15b/2

Świadectwo ukończenia gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym,uczęszczających do dotychczasowego gimnazjum
zawierające znak graficzny PRK II