Świadectwo ukończenia gimnazjum MEN-I/14b/2

Świadectwo ukończenia gimnazjum dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w dotychczasowym gimnazjum dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II